GRAAG AANDACHTIG LEZEN

· Een lid traint op eigen risico en de leraren en bestuursleden beschouwen zichzelf derhalve niet verantwoordelijk voor blessures en ongelukken alsmede voor verlies en diefstal van eigendommen.

· (chronische) gezondheidsproblemen en/of lichamelijke afwijkingen dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden aan de leraren.

· Deelnemers dienen verzorgd en fris te zijn voor aanvang van de training.

· Deelnemers dienen kortgeknipte vinger- en teennagels te hebben.

· Deelnemers dienen schone trainingskleding te dragen.

· Deelnemers dienen alle sieraden, (waaronder ook piercings) af of uit te doen.

· Deelnemers dienen alleen op de mat te lopen met blote voeten.

· Naast de mat is het verplicht slippers of schoenen te dragen.

· Deelnemers behandelen elkaar met respect en geven elkaar de ruimte om te leren.

· Agressief gedrag jegens instructeurs of teamgenoten wordt niet getolereerd.

· Laat de trainingsruimte en kleedkamers netjes achter.

· Geen drama!

· We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

https://bjjleiden.nl/wp-content/uploads/2020/07/HR1-350x500.jpg
https://bjjleiden.nl/wp-content/uploads/2020/07/HR2-350x500.jpg
https://bjjleiden.nl/wp-content/uploads/2020/07/HR3-350x500.jpg