LESROOSTER

DAG TIJD LES INSTRUCTEUR
Maandag 20:00 - 21:30 BJJ (Gi - Alle Niveaus) Russ Homer
Woensdag 20:00 - 21:30 BJJ (Gi Fundamentals - Alle Niveaus) Russ Homer / Stefan Mulder
Donderdag 20:00 - 21:30 BJJ (No Gi - Alle Niveaus) Russ Homer
Vrijdag 20:00 - 21:30 BJJ (Gi - Alle Niveaus) Stefan Mulder
Zondag 10:30 - 12:00 BJJ Open Training Russ Homer

TARIEVEN

1 les per week
€25 per maand
2 lessen per week
€35 per maand
Onbeperkt
€45 per maand