ALGEMENE VOORWAARDEN 

Inschrijving

 • U wordt als lid ingeschreven wanneer u zich, door het online inschrijfformulier in te vullen, akkoord verklaart met de hieronder vermelde algemene.
 • De aanmelding is voor een periode van minimaal 3 maanden. Na deze periode is je lidmaatschap maandelijks opzegbaar.
 • Het lidmaatschap is per kalendermaand.
 • De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïncasseerd en vindt plaats rond de 1e van de maand. Een verzoek tot machtiging zal hiervoor worden toegezonden via ons administratie pakket.
 • Ophaling geschiedt vooraf. Bijvoorbeeld: de ophaling op 1 augustus is voor de maand augustus.
 • Het is niet toegestaan om een achterstand te hebben in de contributie. Bij een betalingsachterstand heeft BJJ Leiden het recht om de toegang tot de lessen te weigeren, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • Indien het lid na 4 weken nog in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

Gedurende lidmaatschaap

 • BJJ Leiden heeft het recht om in geval van wangedrag, vernieling, agressie, gebruik van stimulerende middelen en/of andere drugs, discriminatie of het vervuilen van onze accommodatie de inschrijving eenzijdig op te schorten en de betrokken perso(o)n(en) onmiddellijk de toegang tot de dojo te ontzeggen. Kosten voor het herstel van vernielingen in en om onze dojo, al dan niet opzettelijk, zullen worden verhaald.

Uitschrijving

 • Bij beëindiging van het lidmaatschap worden alleen schriftelijke opzeggingen (via bjjleiden@gmail.com) in behandeling genomen.
 • BJJ Leiden hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand na schriftelijke opzegging.

Voorbeeld ter verduidelijking:

Stel je zegt op per 12 augustus dan betekent dit dat je de maand september nog moet betalen. Je abonnement stopt in dit geval per 30 september.

Algemeen

 • BJJ Leiden stelt zich niet aansprakelijk voor blessures opgelopen tijdens trainingen en/of activiteiten van BJJ Leiden.
 • BJJ Leiden stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen, door verlies of diefstal, tijdens trainingen of activiteiten van BJJ Leiden.
 • BJJ Leiden behoudt zich het recht voor de contributie, lessen en de reglementen aan te passen. Uw contributie kan hierbij jaarlijks worden aangepast i.v.m. inflatiecorrectie en stijgende kosten.
 • Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op de website (bjjleiden.nl) en kunnen tevens worden opgevraagd bij de leraar.

Lessen bij BJJ Leiden worden gegeven door Russ Homer en gefactureerd vanuit Russ Homer JJ

Russ Homer JJ
kvk: 84065095
iban: NL89BUNQ2065235357
email: bjjleiden@gmail.com